Info Damme-Brugge


Info Damme – Brugge

92ste Damme-Brugge 2014
 

 

ZONDAG 17 AUGUSTUS 2014 –  OPEN WATERWEDSTRIJD


 

 in de Damse Vaart tussen Damme en Brugge.


 

Een organisatie van BZK de Koninklijke Brugse Zwemkring vzw

 

Zwemjoggers 4.000m:

 

Vooraf inschrijven via e-mail kan tot uiterlijk 10/08/2014

 

De voorinschrijvingen uiterlijk tot 10/08/2014 via mail versturen

aan  voorzitter@brugsezwemkring.be  met vermelding naam, voornaam, geboortedatum, adres, e-mailadres - ofwel door gebruik te maken van het online inschrijvingsformulier zie menu.
Om een vlotte en overzichtelijke deelname te verzekeren starten we ook dit jaar met het "wave" systeem waarbij de deelnemers ingedeeld worden in groepen volgens hun (verwachte) tijdsrealisatie.
Gelieve dus bij inschrijving uw beste tijd (of trainingstijd) op 4000m en/of op 1000m te vermelden.
Inschrijving per e-mail geldt als akkoord met de hierna vermelde deelname voorwaarden.

Op de wedstrijddag zelf worden geen inschrijvingen meer aanvaard.

Deze inschrijving is pas geldig na betaling van € 15.00 startgeld op rekening IBAN BE74 2800 2212 2707 van vzw Koninklijke Brugse Zwemkring en dit uiterlijk tegen 10/08/2014.

 

Voorwaarden deelname:
* Prijs: € 15,00 bij voorinschrijving - (startgeld, verzekering, busrit en aandenken na zwemjogging)
* minimumleeftijd: 12 jaar.
* de organisator behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren of deelnemers voortijdig uit het water te halen.
* de deelnemers zwemmen op eigen verantwoordelijkheid.
* de organisator is niet verantwoordelijk voor ongevallen.
* Elke deelnemer krijgt bij aankomst een t-shirt.

- 11:30u controle van inschrijvingen Damse Vaart:
* controle inschrijvingen en afhalen badmutsen (in de administratieve zone naast de aankomst)

- Omkleden in de Tennisclub De Witte Beer
Damse Vaart Zuid, 76 - 8310 BRUGGE

- 12:30u eerste busrit naar de start in Damme:
* lichaam niet met zalf of olie inwrijven voordat u op de bus gaat
* OPGELET: bus enkel voor deelnemers en NIET voor begeleiders of familie!
* kledij niet meenemen, organisatie staat niet in voor een veilige terugkeer
* wacht niet tot de laatste bus.

- 15:15u Start
* start in Damme van de 4.000m Zwemjogging
* er zal dit jaar gestart worden in verschillende waves volgens leeftijd en geslacht
* OPGELET: thermopakken mogen gebruikt worden, zwemvinnen NIET!
* begeleiding met bootjes, kajakken en duikers. Instructies vanaf de boten of duikers moeten onmiddellijk opgevolgd worden.
* Rode Kruis posten voorzien

- 16:05u verwachte eerste aankomst
* OPGELET: muts met nummer verplicht op het hoofd om correct te eindigen!
- OPGELET: om een geldig klassement met tijdsregistratie te bekomen moet de transponder onmiddellijk na aankomst terug bezorgd worden aan de organisatoren in de administratieve zone nabij de aankomst.
* OPGELET: indien u niet binnen een redelijke tijd aankomt (binnen de 2u) kan de organisatie beslissen om u uit het water te laten halen.
* de deelnemers mogen hun badmuts als aandenken behouden.
* in de administratieve zone nabij de aankomst voorziet de organisatie sportdrank en/of warme drank.
* afhalen van t-shirt in de administratieve zone nabij de aankomst.
* warme douche en omkleden bij Tennisclub de Witte Beer (overkant van de vaart)
* uitslag met tijden enkel via deze site te verkrijgen

 

 

 

Competitie zwemmen 5.000m:

 zie officiële documenten, enkel ter info:

 Info en Inschrijvingen :
Robert Van Hecke
Aardenburgseweg 133 te 8310 Brugge
Tel : 050 / 35.21.89
E-mail : robert.vanhecke@skynet.be –in cc. r.dooms@scarlet.be

Uiterste inschrijfdatum : 07 augustus 2014

Inschrijvingsrecht : 7.00 € voor de wedstrijden

Betalingen : uitsluitend via storting op rekeningnummer IBAN BE74 2800 2212 2707 van BZK met vermelding " open water + clubnaam " 

Elke deelnemer die zijn wedstrijd reglementair uitzwemt ontvangt een aandenken.
 

- 11:30u aanmelden en afhalen mutsen
* in de administatieve zone nabij de aankomst.
* betalingsbewijs voorleggen voor aanvang van de wedstrijd.

- 12:30u eerste gratis busrit naar de start in Damme
* lichaam niet met zalf inwrijven voordat u op de bus gaat
* OPGELET: enkel voor deelnemers en NIET voor begeleiders of familie!
* kledij niet meenemen, organisatie staat niet in voor een veilige terugkeer
* wacht niet tot de laatste bus.

- 12:45u samenstellen jury

1. 13:45u start 5.000m Vrije Slag Heren open
2. 13:45u start 3.000m Schoolslag Heren open
3. 13:50u start 5.000m Vrije Slag Dames open
4. 13:50u start 3.000m Schoolslag Dames open
5. 14:00u start 3.000m Vrije Slag Ben.-Min. en Sen. E en F (dames / heren) open

- 14:35u : verwachte eerste aankomst
* OPGELET: aantikken aan de boot verplicht om correct te eindigen!
* OPGELET: muts met nummer verplicht op het hoofd om correct te eindigen!
* in de administratieve zone nabij de aankomst voorziet de organisatie sportdrank en/of warme drank.
* muts onmiddellijk afgeven bij het verlaten van het water
* warme douche en omkleden bij Tennisclub de Witte Beer (overkant van de vaart)

- 17:30u huldiging winnaars

 

informatie voor de zwemmers

INFO JOGGING DAMME-BRUGGE 17/08/2014

Geachte deelnemer,

 

De Brugse Zwemkring is verheugd u op de 92ste Damme-Brugge te mogen begroeten.

In de afzonderlijke bijlage zal u, na afsluiten van de inschrijvingen, de alfabetische startlijst terugvinden waarop uw “wave” en “startnummer chip” vermeld staan. Dit moet u en ons helpen u zondag vlot te registreren.

 

Registreren kan vanaf 11.15u tot ten laatste 13.30u. U meldt zich bij uw wave nummer en krijgt er uw chip in een plastic tas met uw startnummer op. Deze plastic tas kan gebruikt worden om uw sportkledij aan de start in te plaatsen. Wij nemen die op en vervoeren ze naar de aankomst waar u ze terug kan ophalen.

 

Omkleden en douchen na de wedstrijd in de Tennisclub De Witte Beer.

 

Busvervoer vanaf 12.30u tot 14.15u. De bus is er enkel voor de deelnemers. Het is niet toegelaten u vooraf met zalf of olie in te wrijven.

 

Start te Damme: U neemt tijdig plaats in de voor uw startnummer voorziene zone, de chip rond de pols. De eerste wave start stip om 15.15u. Voorbij de registratiekabel zwemmen voordat het startsein is gegeven zal automatisch als een niet deelname geregistreerd worden. Wij rekenen op iedereen om de volgende wave’ s vlot na elkaar te laten starten.

 

Uw veiligheid gedurende de wedstrijd: er zijn volgboten op het water en er staan hulpposten langs de rechteroever richting Brugge. Mocht u in moeilijkheden komen of koud krijgen, zwem naar de rechterkant van de vaart en steek uw arm omhoog. LET OP! Koud water is uw gevaarlijkste tegenstander! Hou de afkoeling van uw lichaamstemperatuur dus in de gaten. Onderkoeling kan leiden tot bewusteloosheid. Tijdig stoppen is dus geen sportieve nederlaag maar een beslissing van het gezond verstand. Indien u te lange tijd in het water ligt, kan de organisatie u uit de wedstrijd halen en u naar de aankomstplaats brengen.

 

Aankomst: de eindtijd wordt geregistreerd wanneer de chip (rond de pols) het aankomstbord aantikt.

Het Rode Kruis heeft een hulptent ter plaatse en kan u bij problemen bijstaan.

 

 

Uitslag en zin om volgend jaar nog beter te doen samen met onze ‘conditiezwemmers’?

kijk op www.brugsezwemkring.be

 

Succes!

 

Robert Dooms

Voorzitter BZK vzw

>> Download de pdf